Informatie over natuurmomenten

Op deze site vind je alle natuurmomenten van de afgelopen vijf jaar bij elkaar, voor zover ik de informatie kon vinden.

Het idee is dat we op deze manier informatie en opzet van de natuurmomenten niet telkens weer opnieuw hoeven te verzinnen en dat we ongeveer om de vier jaar de momenten kunnen herhalen.

Rechts zie je alle momenten op een rijtje. Bij ieder moment is een korte beschrijving gegeven en de bijbehorende documenten. Op een aparte pagina heb ik zoekkaarten neergezet.

Meer documenten beschikbaar

Er zijn ook hard-copy documenten (bijvoorbeeld mooie platen en foto’s). Deze staan in het archief op school (contactpersoon Janette)

Advertenties

Bladeren en boomvruchten (oktober 2014)

Bollen en knollen (feb 2015)

Tijdens dit natuurmoment…..

Natuurmoment schelpen (juni 2014)

bla bla

les_de_schelp (1)

Eerdere momenten – 2009 en eerder

September 2009: Schelpen

Hoe sterk is een mossel eigenlijk

over Schelpen

Werkblad schelpen

De bouw van een schelp

Mei 2009: waterdiertjes

Waterdiertjes en waterkwaliteit

waterdiertjes opdrachtblad

Zoek mee naar deze waterbeestjes

wat ideeen waterdiertjes spinnen etc

Oktober 2008: bladeren en boomvruchten:

bladeren en vruchten bijgewerkt

bladeren en vruchten

Bloembollen – maart 2010

Tijdens dit moment konden kinderen kijken hoe een bloembol eruit ziet.

doorsnede bloembol

info bloembollen

infostuk school Cor

werkblad bloembollen

werkblad bollen en knollen

antwoordblad werkblad bloembollen

Geluid – juni 2010

In dit natuurmoment hebben we kinderen uitleg gegeven over geluid en geluidsgolven. In 2011 is echter in overleg met school besloten dat dit soort natuurwetenschappelijke onderwerpen niet in het natuurmoment passen.

Na een korte uitleg door natuurouders over geluid, konden kinderen zelf in tweetallen een bekertjestelefoon maken om ze te ervaren hoe geluidsgolven werken.

 

infoblad voor school geluid

touwtelefoon en andere proefjes

voorbereiding bekertjestelefoon

werkblad Bekertjes telefoon

info geluid en trillingen